خبر راه اندازی سامانه ثبت بیماران مبتلا به آتروفی نخاعی – عضلانی

/
خبر راه اندازی سامانه ثبت بیماران مبتلا به آتروفی نخاعی - عضل…

Drug treatment for spinal muscular atrophy types II and III

/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32006461/ Abstract Background:…

“انتشار کتاب “راهنمای استانداردهای بین المللی مراقبت از بیماران مبتلا به آتروفی عضلانی نخاعی

/
   کتاب  "راهنمای استانداردهای بین المللی مراقبت از بیماران مبت…